Time TV for iOS 1.1 Ứng dụng xem truyền hình và kênh giải trí

  • Phát hành VTC
  • Đánh giá
  • Lượt tải 37
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 4,4 MB
  • Cập nhật 29/08/2013
  • Yêu cầu iOS 5.0 trở lên

Giới thiệu

Time TV là ứng dụng xem truyền hình và các nội dung giải trí trên Internet cho nhiều loại thiết bị được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ - Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC (VTC R&D).

Tính năng mới của phiên bản 1.1:

  • Thêm tính năng tải thêm dữ liệu, tối ưu và thân thiện hơn.

Time TV for iOS