Tin HàiVL for iOS 1.0.0 Tổng hợp tin tức miễn phí

  • Phát hành Hieu Bui
  • Đánh giá
  • Lượt tải 43
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 4,6 MB
  • Cập nhật 14/08/2013
  • Yêu cầu iOS 4.3 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng “Tin HàiVL” nhằm giúp người dùng cập nhật các thông tin về tình hình kinh tế, đời sống xã hội, thế giới... một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất. Ngoài ra, còn có các thông tin hấp dẫn về nghệ thuật như: làm đẹp, thời trang, sức khoẻ.

Tin HàiVL for iOSTin HàiVL for iOSTin HàiVL for iOS