Trac nghiem VAK for Android 1.0.0 Khám phá tính cách

  • Phát hành TGM Studio
  • Đánh giá
  • Lượt tải 50
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 31 MB
  • Cập nhật 16/11/2012
  • Yêu cầu Android 1.6 trở lên

Giới thiệu

Trắc nghiệm VAK miễn phí, tìm hiểu phong cách học tập của bạn.

Trắc nghiệm VAK là một ứng dụng giúp bạn khám phá tính cách của bạn dựa trên nguyên lý VAK (Visual – Thị giác, Auditory – Thính giác, Kinesthetic – Xúc giác) và giúp bạn biết thêm về phương pháp học tập hiệu quả phù hợp với tính cách.

Trac nghiem VAK for Android Trac nghiem VAK for Android Trac nghiem VAK for Android