Trò chơi điện ảnh for Android 1.0

  • Phát hành NinhKidd
  • Đánh giá
  • Lượt tải 46
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 22 MB
  • Cập nhật 05/11/2012
  • Yêu cầu Android 2.1 trở lên

Giới thiệu

Bạn yêu thích những bộ phim nổi tiếng? Hãy thử xem hiểu biết của bạn tới đâu với Trò chơi Điện ảnh.

Bạn sẽ trải qua 3 vòng thi:

1. Scenes: Xem ảnh đọc tên phim.

2: OST: Nghe nhạc đoán tên phim.

3. Indentify: Nhận diện diễn viên.

Trò chơi điện ảnh for Android Trò chơi điện ảnh for Android Trò chơi điện ảnh for Android