Từ điển Anh - Việt for iOS 1.0 Tra cứu từ điển Anh Việt

  • Phát hành Astrotek
  • Đánh giá
  • Lượt tải 317
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 26,9 MB
  • Cập nhật 02/03/2013
  • Yêu cầu iOS 4.3 trở lên

Giới thiệu

Các chức năng chính tả của tiếng Anh cho phép bạn để tìm hiểu cách chính xác để nói các từ, ngoài việc học phát âm tiếng Anh đúng.

Từ điển Astrotek cung cấp hơn 40.000 định nghĩa từ Anh-Việt và hơn 40.000 định nghĩa từ Việt-Anh. Chức năng đọc chính tả tiếng Anh giúp bạn học cách phát âm chính xác. Chức năng Lịch sử và Đánh dấu giúp bạn nhanh chóng tìm thấy những từ mong muốn. “Thông báo Tìm kiếm” giúp bạn dễ dàng sao chép một từ trong bất kỳ ứng dụng nào khác và tra cứu ý nghĩa của nó.

Từ điển Anh - Việt for iOS Từ điển Anh - Việt for iOS Từ điển Anh - Việt for iOS