Từ điển Việt for Windows Phone 1.0.0.2 Tra cứu từ điển tiếng Việt miễn phí

 • Phát hành QT Nonstop
 • Đánh giá
 • Lượt tải 516
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 1 MB
 • Cập nhật 02/08/2013
 • Yêu cầu Windows Phone 7.5/8

Giới thiệu

Ứng dụng tra cứu từ điển tiếng Việt và mốt số tiếng khác như Anh - Nhật, Nhật - Anh, Trung - Việt... Ứng dụng rất nhẹ, nhanh và linh hoạt, tự động lưu trữ và nhắc lại các từ giúp người sử dụng nhớ các từ đã tra cứu, giúp cho việc học ngoại ngữ dễ dàng hơn, nhanh hơn.

Các bạn có thể chọn hiển thị tiếng anh (English) hoặc tiếng Việt (Vietnamese).

Các từ điển của ứng dụng:

 • Anh - Việt
 • Nhật - Việt
 • Pháp - Việt
 • Anh - Nhật
 • Nhật - Anh
 • Trung - Việt
 • Hàn - Việt

Từ điển Việt for Windows PhoneTừ điển Việt for Windows PhoneTừ điển Việt for Windows Phone