TV Schedules Lite for iOS Cập nhật lịch phát sóng các kênh truyền hình trên iPhone

 • Phát hành Madhuri Godbole
 • Đánh giá
 • Lượt tải 301
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 2,9 MB
 • Cập nhật 11/08/2012
 • Yêu cầu iOS 4.0 or later

Giới thiệu

TV Schedules Lite for iOS hỗ trợ người dùng cập nhật lịch phát sóng các kênh truyền hình yêu thích bằng cách hiển thị thời gian phát sóng và thời gian dự kiến cho các phần tiếp theo.

Tính năng:

 • Thêm show truyền hình yêu thích
 • Hỗ trợ iCloud
 • Chia sẻ chi tiết các tập tiếp theo trên Facebook và Twitter
 • Tối ưu hóa cho iPhone/iPod Touch và iPad
 • Hiển thị lịch
 • Chọn kênh truyền hình muốn theo dõi
 • Hiển thị tóm tắt tập phim, tiêu đề, thời gian lên sóng, thời gian phát tập tiếp theo...
 • Hiển thị thông tin diễn viên, biên kịch, đạo diễn... 

Minh Lộc