Umsatz for Mac

 • Phát hành MOApp Software Manufactory
 • Đánh giá
 • Lượt tải 370
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 7,9 MB
 • Cập nhật 30/10/2010
 • Yêu cầu Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC

Giới thiệu

Umsatz giúp công việc kế toán và làm thuế trở nên dễ dàng. Hãy chú ý rằng Umsatz được viết riêng cho hệ thống tài chính và thuế của Đức, Vì vậy hiện nay chương trình chỉ chạy trên nền tiếng Đức. Các ngôn ngữ khác vẫn đang trong quá trình thực hiện.

 

Umsatz là ứng dụng duy nhất chỉ có tiếng Đức dành cho ngành kế toán và thuế, và trên hết, ứng dụng đã được đưa vào trong giao diện đồ họa. Vì vậy, mọi người dễ dàng hiểu được cách sử dụng chương trình.

Phiên bản mới này có:

 • Thêm các lựa chọn đưa ra CSV.
 • Cải tiến việc lưu nhật ký
 • Cải tiến quá trình đưa nhật ký
 • Cải tiến các chức năng