Văn hoá phong tục Việt for Android 1.0 Giới thiệu Văn hoá phong tục Việt

  • Phát hành NinhKidd
  • Đánh giá
  • Lượt tải 16
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 490 KB
  • Cập nhật 27/02/2013
  • Yêu cầu Android 1.6 trở lên

Giới thiệu

Đây là cuốn sách giới thiệu về văn hoá và phong tục của người Việt Nam. Ứng dụng sẽ giúp bạn tìm hiểu về những phong tục tập quán, lối sống của người Việt cũng như những nét văn hóa từ lâu đời của nhân dân ta.

Văn hoá phong tục Việt for Android Văn hoá phong tục Việt for Android