Vạn hoa tiếng Anh for iOS 1.1 Tra cứu từ điển Anh - Việt

  • Phát hành PingCom
  • Đánh giá
  • Lượt tải 134
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,5 MB
  • Cập nhật 18/10/2013
  • Yêu cầu iOS 6.0 trở lên

Giới thiệu

Với mục tiêu giảm thiểu các cuốn từ điển to, dày và nặng, phần mềm Vạn Hoa tiếng Anh bao gồm các bộ từ điển thông dụng và chuyên ngành trong các lĩnh vực Kỹ thuật, Kinh tế, Sinh học, Toán, Lý hỗ trợ bạn học tiếng Anh hiệu quả và nhẹ nhàng.

Chức năng chính của phần mềm là tra từ, với mỗi từ có loa phát âm giúp bạn vừa học vừa rèn luyện kỹ năng nghe.

Tra chéo sẽ rất hữu ích trong quá trình tìm hiểu nghĩa của từ. Bên cạnh đó các chức năng thêm từ vào danh sách từ yêu thích, xem lịch sử các từ đã tra, danh sách các từ liên quan đến từ đang tra hỗ trợ việc học được hiệu quả, thuận tiện.

Vạn hoa tiếng Anh for AndroidVạn hoa tiếng Anh for AndroidVạn hoa tiếng Anh for Android