Văn khấn truyền thống for Android 1.0 Văn khấn dịp lễ Tết

 • Phát hành Soha Studio
 • Đánh giá
 • Lượt tải 199
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 7,9 MB
 • Cập nhật 26/01/2013
 • Yêu cầu Android 2.2 trở lên

Giới thiệu

Bạn đã biết cách thức, nghi lễ, cách sắm đồ cúng và văn khấn cho những dịp lễ quan trọng hay dịp lễ Tết chưa?

Ứng dụng "Văn khấn truyền thống" sẽ giúp bạn sưu tầm, tìm hiểu và tham khảo những bài văn khấn sao cho dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Nội dung ứng dụng gồm:

 • Văn khấn theo lễ tiết trong năm.
 • Văn khấn theo các nghi lễ.
 • Văn khấn theo lễ tộc vòng đời.
 • Văn khấn thần linh tại gia.
 • Văn khấn tại Chùa.
 • Văn khấn khi cúng lễ tại Đình, Đền, Miếu, Phủ.
 • Những phong tục cơ bản khác.
Văn khấn truyền thống for Android Văn khấn truyền thống for Android Văn khấn truyền thống for Android