vDic 3000 từ thông dụng Oxford for Android 1.3.2 Từ vựng tiếng Anh tổng hợp

  • Phát hành Gek
  • Đánh giá
  • Lượt tải 587
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 567 KB
  • Cập nhật 01/07/2014
  • Yêu cầu Android 1.6 and up

Giới thiệu

vDic 3000 từ thông dụng Oxford - Học từ vựng mỗi ngày, bộ từ điển bao gồm hơn 300 từ vựng tiếng Anh thông dụng đã được OXFORD biên soạn. Với giao diện trực quan và hỗ trợ WIDGET, việc học từ mới tiếng Anh sẽ thú vị hơn bao giờ hết.

vDic 3000 từ thông dụng Oxford for AndroidvDic 3000 từ thông dụng Oxford for AndroidvDic 3000 từ thông dụng Oxford for Android