VMware Server 1.0.6 Phần mềm ảo hóa

  • Phát hành VMware
  • Đánh giá
  • Lượt tải 9.878
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 147 MB
  • Cập nhật 13/01/2014
  • Yêu cầu Windows 2000/XP

Giới thiệu

VMware Server là một sản phẩm ảo hóa miễn phí cho các máy chủ Windows và Linux với sự hỗ trợ lớp doanh nghiệp và quản lý Virtual Center. Nó cho phép các công ty có thể phân một máy chủ vật lý cho nhiều máy ảo và có thể trải nghiệm lợi ích từ việc ảo hóa. Với Virtual Center add-on, người dùng có thể cung cấp, kiểm tra và quản lý một cách hiệu quả cơ sở hạ tầng CNTT của họ.