vnChart for iOS 2.0 Phân tích mã chứng khoán

 • Phát hành Son Thuy Pham
 • Đánh giá
 • Lượt tải 216
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 5,2 MB
 • Cập nhật 08/05/2013

Giới thiệu

vnChart là ứng dụng phân tích kỹ thuật các mã chứng khoán trên hai sàn HOSE và HASTC.

Tính năng:

A. Trực tuyến:

 • Quan sát bảng giá online trên hai sàn HOSE và HASTC.
 • Cung cấp đồ thị realtime, đồ thị luồng tiền, trọng số...
 • Cho phép lập nhiều nhóm cổ phiếu để tiện quan sát.

B. Lọc cổ phiếu:

 • Tính năng lọc cổ phiếu với nhiều tiêu chí để lọc, giúp nhà đầu tư nhanh chóng chọn được cổ phiếu mong muốn.

C. Phân tích kỹ thuật:

vnChart cung cấp hầu hết các loại đồ thị/chỉ báo phổ biến:

 • Chart line.
 • Đồ thị nến.
 • Bollinger.
 • Parabollic SAR.
 • RSI.
 • MFI.
 • Fast/Slow Stochastic.
 • MACD.
 • ADX.
 • Vẽ đường trung bình.

vnChart for iOSvnChart for iOS