Vui học chữ for Android 1.2

  • Phát hành Hien Nguyen
  • Đánh giá 2 đánh giá
  • Lượt tải 420
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,5 MB
  • Cập nhật 24/10/2012
  • Yêu cầu Android 2.1 trở lên

Giới thiệu

Trò chơi đọc tên các chữ cái yêu cầu người dùng nhấn vào hoặc lướt tay qua. Nhấn đúng bạn được 5 điểm.

Nhấn sai, bạn bị trừ điểm. Có các phần thưởng như cộng điểm, cộng thời gian hoặc nổ tung các chữ.

Mỗi bài có một mức điểm cần vượt qua. Chúc các bạn vui vẻ.

Vui học chữ for Android

Vui học chữ for Android

Vui học chữ for Android