X file Manager For Android Ứng dụng quản lý tập tin

  • Phát hành Kent Gamlin
  • Đánh giá
  • Lượt tải 621
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,4 MB
  • Cập nhật 12/03/2012
  • Yêu cầu Android 1.6 and up

Giới thiệu

X file Manager là trình quản lý tập tin tốt nhất cho điện thoại Android của bạn.

Một số tính năng chính:

- Quản lý tiến trình, liệt kê tất cả tiến trình đang chạy.

- Chế độ List và chế độ Icon.

- Chế độ Slider Drawer nhanh hơn và trực quan hơn.

- Dễ dàng nghe các file âm nhạc.

- Tối ưu hoá khi xem ảnh.

- Copy, cut, paste, đổi tên.

- Đổi tên thư mục, tạo mới, Zip và gửi Email.

- Mở bất kỳ tập tin.

- Cài đặt trực tiếp tập tin .apk.

X file Manager For Android 

Tuyết Mai