Xem hướng cho Android 1.7 Xem hướng nhà đất

  • Phát hành Hieuvpn
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.721
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 821 KB
  • Cập nhật 05/09/2014
  • Yêu cầu Android 2.1 trở lên

Giới thiệu

Xem hướng nhà đất tốt theo tuổi chủ sự, xem cung mạng hợp nhau của nam nữ, xoay bát quái theo la bàn thực tế.

  • Vuốt lên xuống để tăng giảm năm sinh. Bên trái của nam, bên phải của nữ.
  • Vuốt sang phải để chuyển sang xem lượng theo giờ ngày tháng năm sinh.
  • Vuốt sang trái để xem ngũ hành sinh khắc, thiên can địa chi tương xung, tương khắc, tương phá , tương hình, lục phá, nhị hợp, tam hợp.

Xem hướng for AndroidXem hướng for Android