Xfm for iOS Nghe đài FM trên iOS

  • Phát hành Global Radio
  • Đánh giá
  • Lượt tải 529
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,2 MB
  • Cập nhật 11/06/2012
  • Yêu cầu iOS 4.0 or later

Giới thiệu

Ứng dụng Xfm cho phép người dùng nghe Xfm London và Manchester trên iPhone/iPad hoặc iPod Touch.

Ứng dụng còn hiển thị dạng text liên quan và hình ảnh chi tiết những gì đang được phát, thông tin hữu ích như tin tức, thời tiết và thông tin du lịch, cách liên hệ Xfm bằng điện thoại, SMS hoặc email. 

Minh Lộc