Xích bát vô tình for Android 1.0 Truyện kiếm hiệp

  • Phát hành Truyenvietmobile
  • Đánh giá
  • Lượt tải 19
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,4 MB
  • Cập nhật 23/12/2012
  • Yêu cầu Android 2.1 trở lên

Giới thiệu

"Xích bát vô tình tiêu" là trác hiệu của một nhân vật giang hồ.

Thông thường những người chuyên hành khứ giang hồ đều có một trác hiệu, có khi do người đó tự đặt, nhưng cũng có lúc do người khác đặt ra, cứ gọi mãi rồi quen đi, thậm chí không ai nhớ tên họ thật là gì nữa

"Xích bát vô tình tiêu là người như thế thực ra vẫn còn một số người nhớ được tên họ người đó là Tiêu Kỳ Vũ, nhưng hầu như không ai dùng tên họ để xưng hô Binh khí tuỳ thân của "Xích bát vô tình tiêu" là một chiếc ngọc tiêu bằng thúy ngọc được chạm khắc hết sức công phu.

Theo tuyên ngôn trong giang hồ thì mỗi khi chiếc ngọc tiêu này xuất thủ, đôi phương không chết cũng bị thương, xưa nay chưa có trường hợp ngoại lệ.

Xích bát vô tình for Android Xích bát vô tình for Android Xích bát vô tình for Android