Zentertain Ringtone Maker for iOS Công cụ tạo nhạc chuông cho iPhone

 • Phát hành Zentertain
 • Đánh giá
 • Lượt tải 324
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 7,1 MB
 • Cập nhật 19/06/2012
 • Yêu cầu iOS 4.0 or later

Giới thiệu

Zentertain Ringtone Maker for iOS là ứng dụng tạo nhạc chuông một cách dễ dàng từ các bài hát trên thiết bị iPhone/iPad.

Nếu sử dụng iOS 5, người dùng có thể tùy chỉnh âm thanh text, Tweet, âm thông báo, âm báo Mail, âm Calendar và âm Reminder.

Tính năng chính:

 • Dễ dàng điều khiển thời gian bắt đầu của bài hát
 • Cường độ tăng và giảm
 • Lưu nhạc chuông nhanh
 • Ghi âm bất kỳ âm thanh nào và chuyển thành nhạc chuông 

Minh Lộc