Mp3 Music Downloader for Android 1.14 Hỗ trợ tải nhạc

  • Phát hành Repoolved
  • Đánh giá 9 đánh giá
  • Lượt tải 1.972
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,6 MB
  • Cập nhật 04/09/2014
  • Yêu cầu Android 2.3.3 and up

Giới thiệu

Ứng dụng "Mp3 Music Downloader" cho phép bạn tải về mp3 nhạc thông qua các công cụ tìm kiếm âm nhạc.

Tính năng chính của ứng dụng:

  • Tải nguyên album/playlist, tải nhiều bài hát cùng lúc.
  • Đây không phải là ứng dụng để nghe nhạc, nếu bạn muốn nghe nhạc thì dùng những ứng dụng khác.
  • Tập tin nhạc sau khi tải xong được lưu vào thư mục "Music" trên thẻ nhớ hoặc bộ nhớ trong.

Mp3 Music Downloader for Android Mp3 Music Downloader for Android