13cubed APG 1.5 Phần mềm tạo mật khẩu bảo mật

  • Phát hành 13cubed
  • Đánh giá
  • Lượt tải 441
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 4,8 MB
  • Cập nhật 13/09/2013
  • Yêu cầu Mac OS X

Giới thiệu

APG sẽ tạo mật khẩu với 2, 3 hoặc 4 từ ngẫu nhiên thông dụng trong từ điển. Phần mềm này sẽ hiển thị độ dài và lượng bit tương ứng.

APG

Phiên bản này có gì mới:

  • Chữa lỗi nhỏ về tính toán
  • Số lượng từ nhiều hơn, tính toán chính xác hơn

Lamle