250 Grammar Quizzes for Android 3.4.0.0 250 câu hỏi về ngữ pháp tiếng Anh

 • Phát hành Triet Ho
 • Đánh giá
 • Lượt tải 7.173
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 691 KB
 • Cập nhật 21/04/2014
 • Yêu cầu ndroid 2.2 and up

Giới thiệu

Ứng dụng này có chứa 250 câu hỏi về ngữ pháp tiếng Anh. Mỗi một bài kiểm tra có chứa 5 câu hỏi. Người dùng có thể tham gia vào bài kiểm tra trong chế độ tự động tính điểm, đánh dấu câu hỏi chính xác sau mỗi lần chế độ hỏi hoặc kiểm tra. Cùng với đó, câu trả lời chính xác cũng được cung cấp sau khi bạn hoàn thành cả 5 câu hỏi.

 • Học ngữ pháp tiếng Anh ngay trên điện thoại
 • Thử kiến thức với các câu hỏi ngẫu nhiên
 • Bồi dưỡng thêm kiến thức về ngôn ngữ lên một cấp độ mới

Phiên bản này có:

 • Thay đổi câu hỏi đặt ngẫu nhiên mỗi tháng
 • Cho phép người dùng báo cáo về các câu hỏi

Thay đổi gần đây:

 • Tập hợp câu hỏi từ tháng 8/2011
 • Thay đổi câu hỏi đặt ngẫu nhiên cho mỗi tháng.