36 kế tán gái for Android 1.0 Nghệ thuật làm quen

  • Phát hành Buum online
  • Đánh giá
  • Lượt tải 32
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 425 KB
  • Cập nhật 08/02/2013
  • Yêu cầu Android 2.2 trở lên

Giới thiệu

36 Kế là sự tổng hợp kinh nghiệm tình trường của những cao thủ kết suất ra 02 bộ bí kíp lưu truyền cho hậu thế là: “36 Kế Tán Gái” và “36 Kế Tán Trai”.

Bộ bí kíp là sự kết hợp đông tây kim cổ có kế thừa từ đại cao thủ Tôn Tử...

36 kế tán gái for Android 36 kế tán gái for Android 36 kế tán gái for Android