80,000+ HD Wallpapers for iOS 2.11 Bộ sưu tập hình nền HD cho iPhone/iPad

  • Phát hành Huisheng Ye
  • Đánh giá
  • Lượt tải 613
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1 MB
  • Cập nhật 20/10/2012
  • Yêu cầu iOS 3.0 or later

Giới thiệu

80,000+ HD Wallpapers for iOS là bộ sưu tập hơn 80,000 hình nền chất lượng cao cho iPhone/iPad và được cập nhật thường xuyên.

Nhóm hình nền:

- 3D & abstract (HD)
- Fantasy (HD)
- Sports (HD)
- Cartoon (HD)
- Christmas (HD)
- Food (HD)
- Love (HD)
- Black & white (HD)
- Animal (HD)
- Cat (HD)
- Dog (HD)
- Horse (HD)
- Bird (HD)
- Insect (HD)
- Water creature (HD)
- 3D
- Nature
- Plant
- Animal
- Architecture
- Car
- Military
- Fantasy
- Abstract
- Simple
- Pattern
- Art 

Minh Lộc