A Snake For iOS

  • Phát hành Shen Mansell
  • Đánh giá
  • Lượt tải 356
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 4,1 MB
  • Cập nhật 31/08/2011
  • Yêu cầu iOS 3.0 or later

Giới thiệu

A Snake là trò chơi rắn. Điều khiển con rắn của bạn di chuyển đến khu vườn để thu thập trái tim tình yêu.

Một số tính năng chính:

- 3 chế độ chơi.

- 3 kiểu điều khiển.

- Tích hợp với Open Feint

- Bảng điểm trực tuyến

- Đạt được thành tích nhất định để mở khóa

- Hỗ trợ thần rắn Mansell Web SiteA.

A Snake For iOS

Tuyết Mai