Adium for Mac

  • Phát hành Adam Iser
  • Đánh giá
  • Lượt tải 3.313
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 17,5 MB
  • Cập nhật 15/04/2008
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4/10.5

Giới thiệu

Đây là một chương trình Portable rất hữu ích cho việc giao tiếp thông qua Internet của bạn, Adium bao gồm những chương trình giao tiếp thông dụng nhất hiện nay như Yahoo Messenger, AOL, MSN…