Advanced Task Killer for Android Công cụ tắt nhanh task

 • Phát hành INFOLIFE
 • Đánh giá
 • Lượt tải 3.401
 • Sử dụng Miễn phí
 • Cập nhật 09/05/2014
 • Yêu cầu Android

Giới thiệu

Advanced Task Killer for Android giúp điện thoại của bạn chạy nhanh hơn bằng cách tắt bớt các task khi đã làm việc xong. 

Tính năng chính:

 • Tắt các task theo lựa chọn
 • Tối ưu hóa
 • Gỡ bỏ ứng dụng nhanh chóng
 • Báo tình trạng pin
 • Cung cấp cho tất cả các phiên bản của Android
 • Tắt game hoạc các ứng dụng khác
 • Tự động tắt các ứng dụng khi tắt màn hình
 • Đồng ý tắt ứng dụng khi đóng task
 • Tắt GPS khi tắt ứng dụng