airG for Android Mạng kết bạn toàn cầu cho Android

 • Phát hành airG
 • Đánh giá
 • Lượt tải 132
 • Sử dụng Miễn phí
 • Cập nhật 22/08/2012
 • Yêu cầu Android

Giới thiệu

Cùng gặp gỡ những người bạn mới và kết nối không giới hạn trên airG.

airG là trang giải trí xã hội tốt nhất thế giới, nơi người dùng sẽ có cơ hội gặp gỡ và kết bạn.

Tính năng:

 • Click để truy cập thông báo mạng (thư, nôi dung yêu thích, yêu cầu kết bạn)
 • Thông báo Big Barn World
 • Phòng chat và diễn đàn
 • Quà ảo
 • Upload ảnh trực tiếp và chia sẻ
 • Bố cục thư viện ảnh để dễ điều hướng 

Minh Lộc