AJAX Yahoo! Mail [Viamatic WebMail++] 0.9 Tăng tốc xem email Yahoo

  • Phát hành Mozilla
  • Đánh giá
  • Lượt tải 4.987
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 15,3 KB
  • Cập nhật 09/09/2013
  • Yêu cầu Windows XP/Vista/7

Giới thiệu

Bạn quá mệt mỏi vì cứ phải duyệt mail Yahoo! bằng cách mở từng trang một? Với AJAX Yahoo! Mail, bạn có thể tăng tốc việc xem e-mail bằng cách mở nó ngay trên trang Inbox, chương trình sẽ thêm một nút hình dấu "+" bên cạnh mail của bạn, hãy nhấn vào nó để mở mail mà không làm chuyển trang đang duyệt.