aLaunch for Mac

 • Phát hành macTips
 • Đánh giá
 • Lượt tải 177
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 1,5 MB
 • Cập nhật 22/11/2010
 • Yêu cầu Mac OS X 10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Giới thiệu

aLauch là một phần mềm chạy ứng dụng, hoạt động thông qua menu hiện trạng. Bạn có thể chọn hiển thị icon từ 16 pixels - 64 pixels. Các file và folder cũng có thể đăng ký với aLunch. Các folder sẽ được mở trong Finder. Các mục khác nhau có thể đăng ký theo nhóm hoặc riêng lẻ.

 

Một số tính năng chính của "aLaunch":

 • aLaunch là phần mềm chạy ứng dụng, hoạt động qua menu hiện trạng.
 • Người dùng có thể chọn hiển thị icon ở độ phân giải 32 pixels or 16 pixels.
 • File và folder cũng có thể đăng ký với aLaunch. Các folder sẽ được mở trong Finder.
 • Các mục khác nhau có thể đăng ký theo nhóm hoặc riêng biệt.
 • Có thể sử dụng aLaunch từ phiên bản 3.0 như một ứng dụng chạy, gọi qua một phím nóng