Ammonite for Mac 1.8 Hiển thị tag trong cơ sở dữ liệu

  • Phát hành soma-zone
  • Đánh giá
  • Lượt tải 202
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3,6 MB
  • Cập nhật 11/07/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5/10.6/10.5 PPC/Intel

Giới thiệu

Ammonite là một add-on của DEVONthink Pro. Trong khi DEVONthink cho phép người dùng có thể tag dữ liệu, tính năng tìm kiếm của chương trình này rất hạn chế khi tag. Không có cách nào để truy hồi thông tin từ DEVONthink chưa được tag. Tim kiếm dữ liệu đã được tag với các từ khóa khác nhau là điều có thể nhưng bạn sẽ phải mở bảng tìm kiếm, kích vào Advanced& và xây dựng câu hỏi. Bạn sẽ phải điền tên tag và không được phép đưa bất kì một dấu hiệu nào về những tag đang có. Đây chính là lý do tại sao Ammonite được ra đời.

 Ammonite

Ammonite sẽ hiển thị các tag có trong cơ sở dữ liệu và tìm kiếm dữ liệu bằng cách bao gồm hoặc loại bỏ chúng trong tìm kiếm của bạn. Những tag được áp dụng trong nhiều dữ liệu sẽ hiển thị lớn hơn so với những tag còn lại. Điều này sẽ giúp bạn tìm kiếm dễ dàng hơn những thông tin cần thiết. Ngoài ra, người dùng có thể hạn chế số lượng tag được hiển thị với tính năng lọc tag. Ammonite rất dễ sử dụng: trái chuột vào một tag để tìm kiếm dữ liệu. Phải chuột để loại trừ dữ liệu trong kết quả. Kết hợp nhiều tag nhất có thể trong tìm kiếm của bạn nếu muốn. Kết của sẽ được cập nhật ngay lập tức. chi tiết cụ thể về dữ liệu được chọn cũng sẽ được hiển thị. Từ đây, bạn có thể mở hoặc xem chúng trong DEVONthink, Finder hoặc bất kì một ứng dụng nào khác.