Android App Manager for Android Quản lý ứng dụng cho điện thoại Android

 • Phát hành SmartWho
 • Đánh giá
 • Lượt tải 630
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 2,8 MB
 • Cập nhật 06/01/2012
 • Yêu cầu Android OS

Giới thiệu

Android App Manager là ứng dụng thông tin hệ thống chung. Các thông tin về ứng dụng, thẻ nhớ SD, thiết bị và hệ thống đều được quản lý dễ dàng ở một nơi duy nhất.

Quản lý ứng dụng:

Nếu bạn chạm vào mục nào đó, menu quản lý sẽ xuất hiện. Một danh sách các ứng dụng đã cài đặt sẽ hiển thị để chạy, xóa, cập nhật, xác nhận, truy cập, đưa lời bình,..

 Android App Manager for Android

Thông tin khác:

 • Thông tin về phiên bản của ứng dụng
 • Kích cỡ file ứng dụng
 • Tìm kiếm ứng dụng
 • Danh sách ứng dụng yêu thích
 • Chia sẻ ứng dụng
 • Lọc những ứng dụng đã cài
 • Sao lưu
 • Thông tin về những ứng dụng đang chạy
 • Thông tin về lượng bộ nhớ trong đã dùng

Xóa bản ghi:

 • Xóa bản ghi cuộc gọi nhỡ
 • Xóa bản ghi cuộc gọi đến
 • Xóa bản ghi cuộc gọi đi
 • Xóa bản ghi duyệt web
 • Xóa bản ghi tìm kiếm
 • Xóa tất cả các SMS
 • Xóa bản ghi tìm kiếm trên thị trường
 • Xóa SMS Inbox
 • Xóa SMS Sent.

Lamle