Apple Mail for Mac

 • Phát hành Apple
 • Đánh giá
 • Lượt tải 398
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 58 MB
 • Cập nhật 27/07/2011
 • Yêu cầu Mac OS X 10.6 (Snow Leopard)

Giới thiệu

Apple Mail là một ứng dụng email dành cho máy Mac của hãng Apple.

Ưu điểm

 • Hỗ trợ Microsoft Exchange 2007.
 • Nâng cao khả năng thực hiện.

Nhược điểm

 • Dò tìm dữ liệu lỗi
 • Chức năng Time Machine chậm, không cho phép tìm kiếm

Apple Mail

An Nhiên (theo macworld)