Android App Manager for Android 3.1.5 Quản lý file trên Android

  • Phát hành SmartWho
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.553
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,5 MB
  • Cập nhật 21/06/2014
  • Yêu cầu Android 2.1 and up

Giới thiệu

AppManager có những chức năng quản lý tập tin thiết yếu, nổi bật là chức năng sao lưu ứng dụng lên thẻ nhớ microSD. Ngoài ra, tiện ích hiển thị khá chi tiết thông tin về ứng dụng đã cài đặt như số phiên bản, ngày cài đặt, trạng thái bảo vệ, dung lượng của bộ nhớ/thẻ microSD.

AppManager cho phép sắp xếp danh sách ứng dụng theo tên, dung lượng hoặc ngày cài đặt. Trong màn hình chính, bên cạnh biểu tượng, tên ứng dụng là số phiên bản, dung lượng và ngày cài đặt. Chức năng sao lưu cho phép chọn ứng dụng mới hoặc toàn bộ và điều này giúp ích rất nhiều khi tiến hành nâng cấp ứng dụng: Bạn có thể sao lưu ứng dụng hiện tại để có thể quay trở lại nếu quá trình nâng cấp không như ý.

Theo TG.Android