Apps Manager for Android Quản lý các ứng dụng trên Android

  • Phát hành Digitv
  • Đánh giá
  • Lượt tải 495
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1 MB
  • Cập nhật 20/04/2012
  • Yêu cầu Android 1.6 and up

Giới thiệu

Apps Manager là một ứng dụng giúp người dùng quản lý các ứng dụng trên Android một cách nhanh và rõ ràng nhất.

Các tính năng chính của Apps Manager

- Làm việc hoàn hảo trên cả 2 thiết bị: đã root và chưa root.

- Tải nhanh.

- Tìm kiếm nhanh.

- Sao lưu và khôi phục lại ứng dụng nhanh chóng.

- Phân loại các ứng dụng với nhiều tùy chọn.

Apps Manager for Android

An Nhiên