AudioManager for Android Quản lý âm thanh

 • Phát hành Smart Android Apps
 • Đánh giá
 • Lượt tải 3.287
 • Sử dụng Miễn phí
 • Cập nhật 04/09/2014
 • Yêu cầu Android

Giới thiệu

AudioManager là công cụ để quản lý các mức độ âm thanh trên điện thoại Android. Nó có chức năng hỗ trợ bạn xem mức độ âm thanh hiện tại, đồng thời cho phép bạn điều chỉnh âm lượng cho phù hợp.

Tính năng chính:

 • Hơn 100 nền thiết bị sẵn có trong Android Market.
 • Kích thước thiết bị: lớn 4x1 và nhỏ 2x1.
 • Lưu các Audio Profiles (presets).
 • Đổi tên, chỉnh sửa hoặc xóa Profile.
 • Tạo shorcut cho profile.
 • Bộ lập kế hoạch tích hợp tự động ứng dụng preset của bạn khi cần.
 • Tối ưu hóa cho máy tính bảng Android.
 • Có hơn 10 ngôn ngữ khác nhau.
 • Tạo và xuất bản các nền riêng của bạn bằng cách sử dụng Skin Development Kit.
 • Chương trình nhúng AudioManager Plug-in có sẵn cho người sử dụng Locale và Tasker.

AudioManager AudioManager

Đặng Hương