B-Folders for Android Bảo vệ an toàn dữ liệu

  • Phát hành JointLogic
  • Đánh giá
  • Lượt tải 436
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 674,1 KB
  • Cập nhật 13/05/2014
  • Yêu cầu Android 1.6+

Giới thiệu

B-Folders For Android là công cụ tất cả trong một (All-in-One) dành cho doanh nhân, để giữ cho dữ liệu an toàn, cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến trên thiết bị Android.

Ứng dụng gồm các tính năng:

- Quản lý mật khẩu.

- Quản lý danh sách liên lạc.

- Quản lý danh sách công việc.

- Quản lý bookmark (những chỗ đánh dấu để lưu ý).

- Có thể được dùng như nhật ký và sổ tay, và nó sử dụng cấu trúc cây thư mục để sắp xếp mọi loại dữ liệu gọn gàng.

- Ngoài ra, B-Folders 3 còn hữu ích ở tính năng bảo mật.

B-Folders For Android

Theo PCWorld