Batch Uninstall For Android Gỡ ứng dụng nhanh chóng

  • Phát hành George Android
  • Đánh giá
  • Lượt tải 565
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 821 KB
  • Cập nhật 09/02/2012
  • Yêu cầu Android 1.6 and up

Giới thiệu

Batch Uninstall là chương trình gỡ bỏ các ứng dụng cùng một lúc nhanh chóng, với đầy đủ tính năng và hoàn toàn miễn phí. Với giao diện đơn giản, gỡ bỏ nhanh chóng giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Quan trọng hơn, nếu điện thoại của bạn đã được ROOT trước đó hoặc có quyền ROOT thì có thể gỡ bỏ tất cả các ứng dụng không cần thiết trong một lần. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng ứng dụng này để gỡ bỏ các ứng dụng hệ thống không cần thiết để giải phóng bộ nhớ.

Tính năng phần mềm:

- Gỡ bỏ các ứng dụng cá nhân.

- Gỡ bỏ các ứng dụng hệ thống.

- Gỡ bỏ chế độ im lặng.

- Gỡ bỏ nhiều ứng dụng cùng một lúc.

- Có thể chọn một hoặc nhiều ứng dụng để gỡ.

- Có thể chọn tất cả các ứng dụng để gỡ.

 Batch Uninstall For Android

Tuyết Mai