BatchCropImages 1.0 for Mac

  • Phát hành Rosanne Cashriel
  • Đánh giá
  • Lượt tải 3.024
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 98 KB
  • Cập nhật 07/06/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5 - 10.6

Giới thiệu

Ứng dụng này cho phép bạn cắt một hoặc nhiều hình ảnh trên máy Mac theo tỷ lệ phần trăm hoặc pixel. Chiều rộng và chiều cao có thể được thiết đặt độc lập với nhau. Khi cắt theo pixel có một tùy chọn để vẽ lại tỉ lệ trước khi cắt theo chiều rộng, chiều dài, mặt dài hoặc mặt ngắn. Tất cả vùng cắt được tự động đặt vào giữa các hình ảnh. Bạn cần lưu ý rằng vị trí bạn chọn cho hình ảnh kết quả phải khác với bản gốc.

Tổng hợp