Bedazzled Lite For iOS

  • Phát hành Egerter Software
  • Đánh giá
  • Lượt tải 270
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 9,8 MB
  • Cập nhật 22/08/2011
  • Yêu cầu iOS 3.1.3 or later

Giới thiệu

Bedazzled Lite là trò chơi miễn phí. Mục đích là trao đổi 3 hoặc nhiều hơn con số giống nhau trong một hàng hoặc cột. Để trao đổi các khối, hãy kéo mạnh một khối sang trái, sang phải, lên trên hoặc xuống dưới.

Bạn loại bỏ được càng nhiều số thì điểm của bạn càng cao. Đạt được 1000 điểm nếu loại bỏ được tất cả các cấp độ.

Trò chơi sẽ kết thúc khi không di chuyển được nữa (hết đường đi).

Bedazzled Lite For iOS 

Tuyết Mai