Best IQ Test for Android 2.1 Kiểm tra chỉ số IQ trên Android

  • Phát hành Chris24
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.912
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,6 MB
  • Cập nhật 02/06/2014
  • Yêu cầu Android 1.6 and up

Giới thiệu

Best IQ Test for Android thuộc nhóm game câu đố, được phát triển với mục đích đo chỉ số IQ của người chơi.

Game cố gắng hạn chế ảnh hưởng của văn hóa đối với người chơi, nghĩa là giảm thiểu ảnh hưởng của các nền văn hóa khác nhau, như ngôn ngữ, toán học...

Game xây dựng dựa trên logic, ngoài ra còn có thể kiểm tra kiến thức, trí nhớ, tư duy sáng tạo và khả năng xử lý nhiều vấn đề cùng lúc.

Việc tính toán chỉ số IQ dựa trên câu trả lời của trên 250.000 người.

Minh Lộc