Biaki for iOS 2.1 Ứng dụng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

  • Phát hành Biaki
  • Đánh giá
  • Lượt tải 13
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 9,1 MB
  • Cập nhật 23/04/2013
  • Yêu cầu iOS 4.3 trở lên

Giới thiệu

Biaki là một sản phẩm mô hình nền tảng như một dịch vụ (PaaS). Nó cho phép các công ty có kích thước bất kỳ để phát triển doanh thu, tăng sự hài lòng của khách hàng, và giảm chi phí.

Sản phẩm CRM từ Biaki.com cung cấp cho đội ngũ bán hàng với một cái nhìn về khách hàng toàn diện, chia sẻ với đội ngũ hỗ trợ và tiếp thị với môi trường cộng tác theo thời gian thực.

Biaki for iOSBiaki for iOSBiaki for iOS