Bill & Nick for Android 1.0.1 Trò chơi giúp bé học từ vựng tiếng Anh

  • Phát hành 2T Software Solution
  • Đánh giá
  • Lượt tải 18
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 4,8 MB
  • Cập nhật 24/09/2013
  • Yêu cầu Android 1.6 trở lên

Giới thiệu

Bill & Nick là trò chơi rất thú vị cho trẻ em, Bill và Nick có thể thay đổi vị trí người ra lệnh cho nhau, sử dụng các bộ từ tiếng Anh. Bill ra lệnh cho Nick với từ "ON" khi đó Nick sẽ nhảy lên cao, kết hợp với hình ảnh vui tươi tạo tiếng cười cho bé và cho bé học từ vựng tiếng Anh nhanh với từng ngữ cảnh.

Bill & Nick for AndroidBill & Nick for Android

Bill & Nick for AndroidBill & Nick for Android