Bitdefender Virus Scanner for Mac 2.21 Quét virus và malware trên Mac

 • Phát hành Bitdefender
 • Đánh giá
 • Lượt tải 139
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 126 MB
 • Cập nhật 25/05/2013
 • Yêu cầu Mac OS X 10.6/10.7/10.8

Giới thiệu

Bitdefender Virus Scanner là tiện ích hoàn toàn miễn phí để phát hiện các malware trên Mac cũng như virus trên Windows một cách dễ dàng và nhanh chóng. Công cụ thực hiện quá trình quét triệt để trên những ứng dụng đang chạy, địa điểm quan trọng, địa điểm cụ thể hoặc toàn bộ hệ thống để tìm ra malware.

Bitdefender Virus Scanner for MacBitdefender Virus Scanner for Mac

Tính năng:

 • Công cụ Bitdefender mạnh mẽ, miễn phí.
 • Phát hiện malware trên Mac cũng như virus trên Windows và nhiều nguy hại khác.
 • Luôn luôn được cập nhật về thông tin virus mới nhất trước khi quét.
 • Quét nhanh các khu vực hệ thống dễ bị nhiễm virus.
 • Tìm kiếm malware trong cả các lưu trữ, nhiều dạng tập tin như PDF, PKG, ZIP, RAR,…
 • Thông báo âm thanh khi phát hiện virus.
 • Giao diện dễ sử dụng.
 • Hiển thị tình trạng an ninh và đề xuất.
 • "Kiểm dịch" những tập tin nguy hiểm.
 • Quét hệ thống triệt để.
 • Phát hiện MAC.OSX.Trojan.Flashback mới nhất.
 • Quét ứng dụng và daemon đang chạy.
 • Quét địa điểm tùy chỉnh.
 • Loại trừ tập tin và thư mục khỏi quá trình quét (chẳng hạn như sao lưu Time Machine, chia sẻ hệ thống mạng,...).

Bitdefender Virus Scanner for MacBitdefender Virus Scanner for Mac

Đặng Hương