BitNami DjangoStack for Mac

 • Phát hành BitNami
 • Đánh giá
 • Lượt tải 525
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 57,6 MB
 • Cập nhật 17/11/2010
 • Yêu cầu Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel

Giới thiệu

BitNami DjangoStack đơn giản hóa phần lớn quá trình lập trình và triển khai các ứng dụng Django. Chương trình này bao gồm các phiên bản đã sẵn sàng chạy của Apache, MySQL, PostgreSQL, SQLite và Django và các chương trình đi kèm theo yêu cầu. Chương trình này có thể được triển khai bằng cách sử dụng một bộ cài đặt riêng, như là một hệ thống máy ảo hoặc trong đám mây. BitNami DjangoStack được phân phối miễn phí với giấy chứng nhận Apache 2.0. Django là một kết cấu khung cho Web Python ở mức cao cho phép phát triển nhanh và thiết kế rõ ràng, thực dụng. Được phát triển và sử dụng hơn 2 năm qua bởi thuật toán tin tức trực tuyến có tốc độ cao, Django được thiết kế để xử lý hai thách thức: hạn chót của phòng tin tức và các yêu cầu nghiêm ngặt của những người có kinh nghiệm đã viết ra nó.

 

Phiên bản mới này có:

 • Đặt thông tin phiên bản dành khi mở SSL trên Linux
 • Nâng cấp Django lên 1.2.3
 • Nâng cấp Python lên 2.6.5 (unix), 2.6.2 (windows)
 • Cập nhật MySQL lên 5.1.50
 • Cập nhật PostgreSQL lên 9.0.0