Black Hole for Mac

  • Phát hành Michael Fortin
  • Đánh giá
  • Lượt tải 488
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3,3 MB
  • Cập nhật 27/09/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.6 trở lên

Giới thiệu

Black Hole là một ứng dụng mạnh mẽ cho phép người dùng hiểu được rõ ràng thông tin quan trọng từ máy tính Mac chỉ với một cú kích chuột. Chương trình này sẽ tự động rất nhiều tác vụ như thoát các ứng dụng, loại bỏ một số mục tin mới được sử dụng từ menu ứng dụng, làm sạch thùng rác và rất nhiều tác vụ khác.

 

Phiên bản mới này có:

• Logs Cleaner mới với hiển thị Quick Look các file ghi lại!

• Quick Cleanup : kéo file hoặc folder vào icon của Black Hole và để chương trình hoạt động!

• Đồ họa cửa sổ chính mới, cùng với icon sáng bóng.

• Hỗ trợ thông báo Growl.