BleachBit for Mac

  • Phát hành Andrew Ziem
  • Đánh giá
  • Lượt tải 339
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 401 KB
  • Cập nhật 18/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X

Giới thiệu

BleachBit là một công cụ hệ thống, cho phép bạn hiển thị và xóa các file không cần thiết. Đây là một cách tốt nhằm giải phóng lưu lượng ổ đĩa, giữ được quyền riêng tư và loại bỏ được các file ẩn thừa. Bạn có thể sử dụng chương trình này để xóa cache, cookie, bản ghi Internet, các file bản ghi, file tạm thời và shortcut lỗi.

BleachBit là mã chuyên dành để quét sạch hơn 70 ứng dụng. Những ứng dụng này bao gồm Firefox, Flash, Google Chrome, Opera, Safari, Adobe Reader và APT (gói Advanced Packaging Tool). Các ứng dụng phổ biến khác cũng hỗ trợ dọn dẹp là GIMP, Gwenview, Konqueror, Nautilus, OpenOffice và rất nhiều phần mềm khác.

Chương trình này có thể thực hiện rất nhiều công việc, không chỉ riêng chuẩn xóa file. Toolkit dọn dẹp cao cấp của chương trình hoạt động trong việc xóa bộ nhớ và các vùng hoán đổi cũng như có thể loại bỏ các shortcut lỗi. Thêm vào đó, BleachBit có thể dọn dẹp định vị Linux thế nên bạn sẽ không cần phải “xa lầy” hệ thống của mình vào các file ngôn ngữ mà bạn không sử dụng.

Theo QTM