Bright setting Lamp For Android 1.0.3 Điều chỉnh độ sáng màn hình

  • Phát hành Adc club
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.253
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,4 MB
  • Cập nhật 30/06/2014
  • Yêu cầu Android 2.2 and up

Giới thiệu

Bright setting Lamp giúp điều chỉnh độ sáng màn hình đơn giản bằng cách chạm vào màn hình của bạn.

Bạn có thể tạo một shortcut trên màn hình chính để điều chỉnh độ sáng bất cứ lúc nào. Việc điều chỉnh có thể chính xác tới 1%.

Hướng dẫn:

  • 「+」「-」: Nhấn vào 2 nút đó để điều chỉnh độ sáng chính xác tới 1%.
  • 「AUTO」: Chức năng này giúp tự động điều chỉnh độ sáng (độ sáng mặc định là 50% nếu điện thoại không có chức năng Auto).
  • Kéo con trỏ bằng ngón tay để điều chỉnh độ sáng.

 Bright setting Lamp For Android

Tuyết Mai