Qikshare - Airdrop cho Android 2.55 Chia sẻ hình ảnh và thông tin liên lạc

 • Phát hành iVinnyApps
 • Đánh giá
 • Lượt tải 1.228
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 3,6 MB
 • Cập nhật 06/09/2014
 • Yêu cầu Android 3.0 and up

Giới thiệu

Chạm 2 điện thoại với nhau để chia sẻ hình ảnh, địa chỉ liên lạc và các ứng dụng!

Sử dụng Qikshare - Airdrop để chia sẻ thông tin liên lạc và hình cách bằng cách đơn giản là chạm hai điện thoại với nhau. Chỉ cần mở Qikshare - Airdrop, giữ điện thoại của bạn, và nhẹ nhạng đụng tay của bạn với nhau Qikshare - Airdrop sẽ làm tất cả các phần còn lại.

Tính năng chính:

 • Chia sẻ các số liên lạc: Chia sẻ thông tin liên lạc của bạn.
 • Chia sẻ hình ảnh: Chia sẻ hình ảnh với bạn bè và gia đình.
 • Tìm bạn bè chung: Tìm bạn bè ở chung với những người bạn từ các mạng xã hội của bạn và địa chỉ liên lạc điện thoại.
 • Đồng bộ các thiết bị: Di chuyển địa chỉ liên lạc và hình ảnh giữa các thiết bị.
 • Chia sẻ các ứng dụng: Chia sẻ ứng dụng khuyến cáo.

Qikshare - Airdrop cho AndroidQikshare - Airdrop